Kalite Politikalarımız

İSG Politikamız

Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili şahısların bilinçlenmesini sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır, faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.

Çevre Politikamız

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

Bilgi Güvenliği Politikamız

TANITEK BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş. olarak, İthalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerini ve Bu İşlemlere İlişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe, Finans ve Bilgi İşlem gibi faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullanıldığı bilgi güvenliği politikamız dahilinde,

 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkan vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

TANITEK WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİN

TAKİP DONANIMLARI

Takip cihazı denildiğinde ilk akla gelen araçların takip edilmesi için üretilmiş olan donanımlardır. TekTakip ürün ailesinde ise araçların takip edilmesi için gerekli teknik yeterliliklere sahip donanımların dışında üzerinde enerji bulunmayan hareketli her şeyin verimli ve kesintisiz takibi için gerekli ürün çeşitliliği bulunmaktadır. Özellikle mobil kullanım için geliştirilen donanımlar yüksek hassasiyet ve düşük enerji tüketimi ile verimli ve kesintisiz takip hizmeti sunmaktadır.