Araç Takip Raporları 1

ARAÇ TAKİP RAPORLARI

TekTakip ile takip edilen nesnelerin son konumlarını, takip edilen nesnelerin coğrafi dağılımıi data transfer raporu, araç bazlı mesafe ve çalışma raporları,  sürücü bazlı mesafe be çalışma raporları, ihlal ve alarm raporları, araç bazlı alarm ve ihlal raporları, sürücü bazlı alarm ve ihlal raporlar, günlük mesai raporları, servis ve puantaj raporları, müşteri ziyaret raporları, durma duraklama raporları, arşiv raporları, veritabanı durum raporu, excel PDF ve resim formatında raporlar alabilirsiniz.

Takip Edilen Nesnelerin Son Konumları

Takip Edilen Nesnelerin Son Konumları

Takip Edilen Nesnelerin Coğrafi Dağılımı

Takip Edilen Nesnelerin Coğrafi Dağılımı

Data Transfer Raporu

Data Transfer Raporu

Araç Bazlı Mesafe ve Çalışma Raporları

Araç Bazlı Mesafe ve Çalışma Raporları

Sürücü Bazlı Mesafe ve Çalışma Raporları

Araç Bazlı Mesafe ve Çalışma Raporları

İhlal ve Alarm Raporları

Araç Bazlı Mesafe ve Çalışma Raporları

Araç Bazlı Alarm ve İhlal Raporları

Araç Bazlı Alarm ve İhlal Raporları

Sürücü Bazlı Alarm ve İhlal Raporları

Araç Bazlı Alarm ve İhlal Raporları

Günlük Mesai Raporları

Günlük Mesai Raporları

Servis ve Puantaj Raporları

Servis ve Puantaj Raporları

Müşteri Ziyaret Raporları

Servis ve Puantaj Raporları

Durma / Duraklama Raporları

Servis ve Puantaj Raporları

Arşiv Raporları

Arşiv Raporları

Arşiv Raporları

Veritabanı Durum Raporu

Excel, PDF ve Resim Formatında Dışa Aktarma

Veritabanı Durum Raporu

Arşiv Kayıtları

Arşiv Kayıt Raporları

Arşiv kayıtları, cihaz veya cihazların istenen tarih aralığındaki kayıtlarının listelenmesi ve incelenmesi için sunulan bir rapordur. Arşiv listesindeki istenen bir kayıt harita üzerinde gösterilebilir, harita istenilen büyüklükte ayarlanabilir ve ekrandaki istenilen bir yere taşınabilir. Arşiv listesi bir cihaz alınabileceği gibi birden çok farklı gruplardaki cihazlar için veya bir veya birden çok grubun tüm cihaz listesinin arşiv kayıtları tek seferde listelenebilmektedir. Listelenen arşiv kaydında cihazın adı, ait olduğu grup adı, arşiv verisinin oluşma zamanı, bulunduğu konumun adres bilgisi, konum bilgisi anındaki cihazda tespit edilen olaylar (hız aşımı, kapak açılması, durak veya bölge alanı bilgileri v.b.), hız, batarya doluluk oranı, yön, GNSS sinyal kalitesi ve GSM sinyal kalitesi bulunur. Listelenen arşiv kayıtları pdf veya excel formatlarında dışa aktarılabileceği gibi yazıcıdan düzenleme ihtiyacı duymadan çıktı alınabilmektedir.

Sefer Kayıtları

Sefer Kayıt Raporları

Sefer kavramı takip sistemlerinde kullanılan cihazların açılma ile kapanma arasındaki süreci kapsayan, süreç içinde sistem tarafından tespit edilen tüm bilgilerin ilişkilendirilerek raporlanmasını sağlayan rapor türüdür. Cihazların gün içindeki toplam sefer sayısı, her sefer aralığı içinde geçen zaman, seferin başlama ve bitim ili, mesafe, ortalama hız, üretilen alarm ve ihlal toplamı, rölanti süresi, konum sayısı, M2M data tüketim boyutu gibi verilere ulaşmak mümkün olmaktadır. İstenen sefer aralığındaki detay arşivinin incelenmesi için sefer kaydı sonundaki sefer detay butonuna basmak yeterli olacaktır. Sefer detayında ise sefer zaman aralığı içindeki konum verileri ve haritadaki gösterimi yer almaktadır. Her konum verisi detayı ayrıntılı olarak incelenebilir, harita üzerindeki yeri incelenebilir, sonuçlar herhangi bir düzenleme yapma ihtiyacı olmadan yazdırılabileceği gibi pdf ve excel formatında dışa aktarımda yapılabilmektedir.

Kapasite Kullanım Raporu

Kapasite Kullanım Raporu

İstenen bir cihazın, bir veya birden fazla grubun veya tüm sistem dahilindeki cihazların oluşturduğu verilerin özetlenerek günlük toplam çalışma süresi, mesafe, data transfer sayısı ve boyutu, alarm ve ihlal sayısı ile rölantide bekleme sürelerinin tek raporda alınmasını sağlayan rapordur. Kapasite kullanım raporundan farklı olarak sistemde günlük çalışma raporu, Son konum listesi, bölge dağılım raporu, durak etkileşim raporu gibi birçok faydalı raporu da kullanıma sunmaktadır.

Grafik Raporları

Grafik Raporları

Sefer kavramı takip sistemlerinde kullanılan cihazların açılma ile kapanma arasındaki süreci kapsayan, süreç içinde sistem tarafından tespit edilen tüm bilgilerin ilişkilendirilerek raporlanmasını sağlayan rapor türüdür. Cihazların gün içindeki toplam sefer sayısı, her sefer aralığı içinde geçen zaman, seferin başlama ve bitim ili, mesafe, ortalama hız, üretilen alarm ve ihlal toplamı, rölanti süresi, konum sayısı, M2M data tüketim boyutu gibi verilere ulaşmak mümkün olmaktadır. İstenen sefer aralığındaki detay arşivinin incelenmesi için sefer kaydı sonundaki sefer detay butonuna basmak yeterli olacaktır. Sefer detayında ise sefer zaman aralığı içindeki konum verileri ve haritadaki gösterimi yer almaktadır. Her konum verisi detayı ayrıntılı olarak incelenebilir, harita üzerindeki yeri incelenebilir, sonuçlar herhangi bir düzenleme yapma ihtiyacı olmadan yazdırılabileceği gibi pdf ve excel formatında dışa aktarımda yapılabilmektedir.

TAKİP DONANIMLARI

Takip cihazı denildiğinde ilk akla gelen araçların takip edilmesi için üretilmiş olan donanımlardır. TekTakip ürün ailesinde ise araçların takip edilmesi için gerekli teknik yeterliliklere sahip donanımların dışında üzerinde enerji bulunmayan hareketli her şeyin verimli ve kesintisiz takibi için gerekli ürün çeşitliliği bulunmaktadır. Özellikle mobil kullanım için geliştirilen donanımlar yüksek hassasiyet ve düşük enerji tüketimi ile verimli ve kesintisiz takip hizmeti sunmaktadır.